OM SOFIE

Sofie har utövat ashtanga yoga regelbundet sedan hon var elva år och började år 2010 att assistera Lisa Lalér på Yogashala Stockholm. Under åren 2012-2017 undervisade Sofie på Yogashala Stockholm samt Sturebadet. Idag har hon yogaundervisning i egen regi i olika delar av Stockholm.

För att fördjupa sin förståelse av yoga åker Sofie sedan år 2012 regelbundet till staden Mysore i Indien där hon utövar ashtanga yoga med sin lärare Sharath Jois vid K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute. Som en av världens yngsta blev Sofie år 2016 auktoriserad att undervisa ashtanga yoga av Sharath Jois.

Sofie studerar till socionom på Ersta Sköndals Högskola och tar examen i januari 2018. Att kombinera socialt arbete med yogaundervisning ser hon som en naturlig inriktning på hennes fortsatta arbete.

År 2016 tog Sofie initiativ till uppstarten av den allm√§nnyttiga föreningen V-CARE Sweden. Föreningens huvudsakliga syfte är att arrangera yogaevenemang för att samla in donationer till den icke-statliga organisationen V-CARE Mysuru i Indien (vcaremysuru.org). Om du är intresserad av ett samarbete med Sofie kring socialt arbete och yoga skicka gärna ett mail.

Sofie Puranen